Hatósági hirdetőtábla


A hirdetőtáblán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a, továbbá a 80/A. § szerinti, hirdetményi úton történő közzététel valósul meg.

Tájékoztató az ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától.

Bírsággal, hozzájárulással kapcsolatos tájékoztatás.

A közigazgatási és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80/A. §-a  alapján:

80/A. § (1) A hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet

a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,

b) közérdekű keresetindítással meg lehet támadni,

c) olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,

d)amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,

e) korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott,

f) olyan ügyben hozott, amelyben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,

h) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott,

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy

j) törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

(2) A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé azzal, hogy a hirdetményben a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata vagy indokolásának kivonata is közzétehető. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság a személyes adatokat a 69/A. § (2) bekezdésének megfelelően megismerhetetlenné teszi.

Iktatószám:

36200/996-6/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.07.21.

Közzététel jogcíme:

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése

Közzététel dátuma:

2017.07.21.

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Az Eglo Magyarország Kft. 3060 Pásztó, Fő út 155. szám (2968/3 hrsz.) alatti új összekötő folyosó és porta épületrészébe tervezett beépített tűzjelző berendezés bővítésének használatbavételi engedélyezése

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.)

Publikált dokumentum fájl neve:

Hirdetmény

Bíróságon megtámadva:

 

 

Iktatószám:

36200/996-1/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.06.26.

Közzététel jogcíme:

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése

Közzététel dátuma:

2017.06.26.

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Az Eglo Magyarország Kft. 3060 Pásztó, Fő út 155. szám (2968/3 hrsz.) alatti új összekötő folyosó és porta épületrészébe tervezett beépített tűzjelző berendezés bővítésének létesítési engedélyezése

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.)

Publikált dokumentum fájl neve:

Hirdetmény

Bíróságon megtámadva:

 

 

Iktatószám:

36200/1761-5/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.05.03.

Közzététel jogcíme:

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése

Közzététel dátuma:

2017.05.03.

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Az Eglo Magyarország Kft. 3060 Pásztó, Fő út 155. szám (2968/3 hrsz.) alatti új üzemépület rack helyiségébe tervezett beépített gázzal oltó berendezés használatbavételének engedélyezése

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.)

Publikált dokumentum fájl neve:

Hirdetmény

Bíróságon megtámadva:

 

 

Iktatószám:

36200/1761-2/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.12.21.

Közzététel jogcíme:

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése

Közzététel dátuma:

2016.12.21.

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Az Eglo Magyarország Kft. 3060 Pásztó, Fő út 155. szám (2968/3 hrsz.) alatti új üzemépület rack helyiségébe tervezett beépített gázzal oltó berendezés létesítésének engedélyezése

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.)

Publikált dokumentum fájl neve:

Hirdetmény

Bíróságon megtámadva:

 

 

Iktatószám:

36200/816-5/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.07.29.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.09.13.

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Berkenye Faluszövetkezet (2641 Berkenye, Major 059/6. szám)

Publikált dokumentum fájl neve:

816-5/2016/HAT határozat Berkenye Faluszövetkezet

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/120-4/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.16.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.20

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Publikált dokumentum fájl neve:

120-4/2016/HAT határozat Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/106-4/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.04.17.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.20

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Publikált dokumentum fájl neve:

106-4/2016/HAT határozat FKI

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-6/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.20

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Országos Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-6/2015/HAT határozat Országos Vérellátó Központ

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-13/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.18.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.20

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Tesco Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi u.1-3.)

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-13/2015/HAT határozat Tesco Global Áruházak Zrt.

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-14/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Országos Mentőállomás (1055 Budapest, Markó u. 22.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-14/2015/HAT határozat Országos Mentőállomás

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-7/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.10.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Mátracsirke Bt. (3068 Mátraszőlős, Felszabadulás út 167.)

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-7/2015/HAT határozat Mátracsirke Bt

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-9/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.10.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

IBARO Kft. (1012 Budapest, Pálya u. 9,

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-9/2015/HAT határozat IBARO Kft

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-8/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-8/2015/HAT határozat ÉMÁSZ Hálózati Kft

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-12/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.10.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Gabonás Pékség Sütőipari Kft. (2660 Balassagyarmat, Thököly u. 23.)

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-12/2015/HAT határozat Gabonás Pékség Sütőipari Kft

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-11/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.16.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Fresenius Medical Care Dialízis Center Egészségügyi Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.)

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-11/2015/HAT határozat Fresenius Medical Care Dialízis Center Egészségügyi Kft.

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-10/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

FGSZ Földgázszállító Zrt. (Siófok, Tanácsház u. 5.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-10/2015/Hat határozat FGSZ Földgázszállító Zrt

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-5/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.10.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-5/2015/HAT határozat ÉRV Zrt.

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-15 /2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.10.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Városi Televízió Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Fő tér 5

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-15/2015/HAT határozat Városi Televízió Nonprofit Kft

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-16 /2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.09.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.19

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-16/2015/HAT határozat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-18/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Reménysugár Otthon (2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-18/2015/HAT határozat Reménysugár Otthon

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-17/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.10.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Nógrád Megyei Kormányhivatal (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-17/2015/HAT határozat Nógrád Megyei Kormányhivatal

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-19/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.09.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

MO-TO Gáz Bt. (3100 Salgótarján, Medves krt 35. 2. em. 19.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-19/2015/HAT határozat MO-TO Gáz Bt

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-21/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-21/2015/HAT határozat MOL Nyrt

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/2104-20/2015.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (f) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Publikált dokumentum fájl neve:

2104-20/2015/HAT határozat MOL Nyrt

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/446-1/2016.ált

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.03.24.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (1133 Budapest, Váci út 92.)

Publikált dokumentum fájl neve:

446-1/2016/HAT határozat Rail Cargo Hungaria Zrt.

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/352-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.03.09.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Természetes személy

Publikált dokumentum fájl neve:

352-1/2016/HAT határozat természetes személy

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/455-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.03.25.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Természetes személy

Publikált dokumentum fájl neve:

455-1/2016/HAT határozat természetes személy

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/152-1/2016.ált

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.09.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Iparbiztonsági hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

SAPEXPRO Egészség- és Környezetvédelmi Kft. (1223 Budapest, Húr u. 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

152-1/2016/HAT határozat SAPEXPRO Egészség- és Környezetvédelmi Kft.

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/149-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.05.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Cserhát Reklám Kft. (2655 Kétbodony, Jókai u. 4.) 2655 Kétbodony, Mikszáth út 4/A

Publikált dokumentum fájl neve:

149-1/2016/HAT határozat Cserhát Reklám Kft

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/150-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.05.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Cserhát Reklám Kft. (2655 Kétbodony, Jókai u. 4.) 2655 Kétbodony, Jókai u. 1/A

Publikált dokumentum fájl neve:

150-1/2016/HAT határozat Cserhát Reklám Kft

Bíróságon megtámadva:

Nem

 

Iktatószám:

36200/53-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.04

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének (g) pontja

Közzététel dátuma:

2016.04.18

Eljáró hatóság neve:

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági eljárás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Természetes személy

Publikált dokumentum fájl neve:

53-1/2016/HAT határozat természetes személy

Bíróságon megtámadva:

Nem


 

 

Iktatószám: 36200/1547-7/2016.ált.
Jogerő/határozathozatal dátuma: 2016. november 14.
Közzététel jogcíme: 2006. évi LIII. törvény 2. § (1.) bekezdés
Közzététel dátuma: 2016. november 14.
Eljáró hatóság neve: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tárgy: Az Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.) alatti ingatlanán tűzoltó berendezés használatbavételi engedélye
Ügyfél megnevezése, székhelye: Eglo Magyarország Kft.
Publikált dokumentum fájl neve:  
Bíróságon megtámadva: nem

 

Iktatószám: 36200/1547-6/2016.ált.
Jogerő/határozathozatal dátuma: 2016. november 14.
Közzététel jogcíme: 2006. évi LIII. törvény 2. § (1.) bekezdés
Közzététel dátuma: 2016. november 14.
Eljáró hatóság neve: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tárgy: Az Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.) alatti ingatlanán tűzjelző berendezés használatbavételi engedélye
Ügyfél megnevezése, székhelye:   Eglo Magyarország Kft.
Publikált dokumentum fájl neve:  
Bíróságon megtámadva: Nem