Bejelentésekkel kapcsolatos információ


A szolgáltatási tevékenységet a lakóhely, illetve székhely szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz – kell bejelenteni a rendelet mellékletének 1 -5, illetve 12. pontjának vonatkozásában.

A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz kell megtenni, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta. Ebben az esetben a tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentést átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli.

A bejelentéshez kapcsolódóan az oktatásszervezőnek a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó dokumentumhoz mellékelni kell az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti.

A szakvizsgáztató adataiban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott.

A bejelentés illetéke 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegen kell leróni. Az adatváltozás bejelentése díjtalan.