Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2016. február 26.
Letöltés:    Elérhetőség
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítve: 2018 január 02.

 

Közzétéve:  2014. szeptember 02.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. szeptember 02.
Megtekint:  
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. szeptember 02.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2017. július 04.
Letöltés:    Kirendeltségek, HTP-k, Őrsök
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

Nincs ilyen adat

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. szeptember 02.

  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
Levélcím: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: 06/1/469-4100, telefax: 06/1/ 469-4313
Elektronikus levélcím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.hu
Honlapja URL-je: www.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálata: Kedden 8-12 óráig a 446. szobában
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. július 25.
Letöltés:    Alapító okirat
Közzétéve:  2016. május 30.
Letöltés:    BM OKF adatvédelmi szabályzat
Közzétéve:  2016. április 29.
Letöltés:    Adatvédelmi szabályzat 2016
Közzétéve:  2015. augusztus 10.
Letöltés:    2015 SZMSZ 3.melléklet
Közzétéve:  2015. augusztus 10.
Letöltés:    2015 SZMSZ 2.melléklet
Közzétéve:  2015. augusztus 10.
Letöltés:    2015 SZMSZ 1.melléklet
Közzétéve:  2015. augusztus 06.
Letöltés:    Szervezeti Működési Szabályzat
Közzétéve:  2014. október 09.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. augusztus 06.Szervezeti Működési Szabályzat
2015. szeptember 07.Hatályon kívül helyezett jogszabályok
2016. április 29.Adatvédelmi Szabályzat
2017. január 12.2015 SZMSZ 4.melléklet
2017. június 23.Alapító okirat
2019. július 25.Alapító okirat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. szeptember 02.
Megtekint:  
Frissítve:  2014. szeptember 02.            Frissítve:  2014. szeptember 02.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Letöltés:    Hatásköri lista
Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Letöltés:    Ügyfélfogadás rendje
Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Letöltés:    Illetékességi terület
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 21.
Letöltés:    Nyilvántartások 2015_1

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 21.Nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2018. január 02.
Letöltés:    Kiadványok 2017 IV negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 03.Kiadványok
2016. október 14.Kiadványok 2016.04.01-2016.07.01
2014. október 03.Kiadványok 2014.04.01-2014.06.30
2015. január 23.Kiadványok 2014.07.01-2014.09.30
2015. április 09.Kiadványok 2014.10.01-2014.12.31
2016. június 01.Kiadványok 2015.01.01-2015.03.31
2016. június 02.Kiadványok 2015.04.01-2015.12.31
2016. július 26.Kiadványok 2016.01.01-2016.04.01
2017. január 06.Kiadványok 2016.07.01-2016.10.01
2017. április 11.Kiadványok 2016.11.01-2016.12.31
2017. július 04.Kiadványok 2017.01.01-2017.03.31
2017. október 02.Kiadványok 2017 II negyedév
2018. január 02.Kiadványok 2017 III negyedév
Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve: 2016. január 01.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2018. január 02.
Letöltés:    Pályázat 2017 IV negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. január 06.pályázat 2016.07.01-2016.09.30
2017. április 11.pályázat 2016.10.01-2016.12.31
2017. július 04.Pályázat 2017.01.01-2017.03.31
2017. október 02.Pályázat 2017 II negyedév
2018. január 02.Pályázat 2017 III negyedév
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. október 10.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. szeptember 02.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítve: 2018 január 02.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. január 09.Közérdekű adatok igénylése
2017. szeptember 01.Közérdekű adatok igénylése
2019. március 05.Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2018. január 02.
Letöltés:    Közérdekű adat 2017 IV negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 09.Közérdekű adat táblázat
2016. október 10.Közérdekű adat 2016 II. negyedév
2016. május 31.Közérdekű adattáblázat 2015
2016. augusztus 02.Közérdekű adat 2016 I. negyedév
2017. január 06.Közérdekű adat III negyedév
2017. április 11.Közérdekű adat IV negyedév
2017. július 04.Közérdekű adat 2017. I negyedév
2017. október 02.Közérdekű adat 2017. II negyedév
2018. január 02.Közérdekű adat 2017 III negyedév
2018. január 02.Közérdekű adat Kőporc
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Frissítve: 2018 január 02.

 

 

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A  Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon  jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

Frissítve: 2018 január 02.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Letöltés:    jogorvoslati tájékoztató (közadat újrahasznosítás)
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon nincs ilyen megállapodás.

Frissítve: 2018 január 02.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon nincs ilyen megállapodás.

Frissítve: 2018 január 02.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen adat.

Frissítve: 2018 január 02.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

Jelenleg nincs ilyen adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2017. november 13.
Letöltés:    Állami Számvevőszéki ellenőrzés
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

Jelenleg nincs ilyen adat

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Frissítve: 2018 március 07.

Közzétéve:  2019. július 30.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2019 II.
Közzétéve:  2019. július 30.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2019 I.
Közzétéve:  2018. március 07.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 02.Elemi költségvetés 2012
2014. szeptember 02.Elemi költségvetés 2013
2015. április 29.Elemi költségvetés 2014
2016. május 25.Elemi kötségvetés 2015
2017. január 11.Elemi költségvetés 2016
2018. március 07.Elemi költségvetés 2017
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Frissítve: 2018 március 13.

Közzétéve:  2019. július 30.
Letöltés:    2018 éves beszámoló
Közzétéve:  2018. március 13.
Letöltés:    2017. évi beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. május 25.2014 éves beszámoló
2015. május 07.2013 éves beszámoló
2014. szeptember 02.2013 féléves beszámoló
2014. szeptember 02.2012 éves beszámoló
2014. szeptember 02.2012 féléves beszámoló
2017. április 27.2015 éves beszámoló
2018. március 13.2016 éves beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. július 31.
Letöltés:    2019 II. negyedév
Közzétéve:  2019. július 31.
Letöltés:    2019 I. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 02.2012 IV. negyedév
2016. szeptember 11.2015. IV negyedév
2014. szeptember 02.2013 IV. negyedév
2015. május 07.2014 I. negyedév
2015. május 07.2014 II. negyedév
2015. május 07.2014 III. negyedév
2015. július 31.2014 IV. negyedév
2016. augusztus 02.2015. I. negyedév
2016. augusztus 02.2015. II. negyedév
2016. augusztus 02.2015. III. negyedév
2017. június 26.2016 I. negyedév
2018. március 13.2016 II negyedév
2018. március 13.2016 III negyedév
2018. március 13.2016 IV negyedév
2018. június 07.2017 I. negyedév
2018. június 07.2017 II. negyedév
2018. június 07.2017 III. negyedév
2018. június 07.2017 IV. negyedév
2019. július 31.2018 I. negyedév
2019. július 31.2018 II. negyedév
2019. július 31.2018 III. negyedév
2019. július 31.2018 IV. negyedév
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. augusztus 13.
Letöltés:    Foglalkoztatási adatok 2019 II. negyedév
Közzétéve:  2019. augusztus 13.
Letöltés:    Foglalkoztatási adatok 2019 I. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 28.Foglalkoztatási adatok 2014.12.31
2016. szeptember 11.Foglalkoztatási adatok 2015 IV. negyedév
2015. január 29.Foglalkoztatási adatok 2014.09.30
2014. október 08.Foglalkoztatási adatok 20014.06.30
2014. szeptember 04.Foglalkoztatási adatok
2014. szeptember 02.Foglalkoztatási adatok 2013..12.31
2014. szeptember 03.Foglalkoztatási adatok 2013.09.30
2014. szeptember 03.Foglalkoztatási adatok 2013.06.30
2015. július 31.Foglalkoztatási adatok 2015.03.31
2015. november 23.Foglalkoztatási adatok 2015.06.30
2016. május 27.Foglalkoztatási adatok 2015.09.30
2017. június 23.Foglalkoztatási adatok 2016 I. negyedév
2017. június 23.Foglalkoztatási adatok 2016 II. negyedév
2017. június 23.Foglalkoztatási adatok 2016 III. negyedév
2017. szeptember 14.Foglalkoztatási adatok 2016 IV. negyedév
2018. március 07.Foglalkoztatási adatok 2017 I. negyedév
2018. március 07.Foglalkoztatási adatok 2017 II. negyedév
2018. március 07.Foglalkoztatási adatok 2017 III. negyedév
2018. május 29.Foglalkoztatási adatok 2017 IV. negyedév
2019. augusztus 13.Foglalkoztatási adatok 2018 I. negyedév
2019. augusztus 13.Foglalkoztatási adatok 2018 II. negyedév
2019. augusztus 13.Foglalkoztatási adatok 2018 III. negyedév
2019. augusztus 13.Foglalkoztatási adatok 2018 IV. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

Működési és fejlesztési támogatás nem történt.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Frissítve: 2018. augusztus 01.

Közzétéve:  2019. október 02.
Letöltés:    Szerződések 2019.01.01-2019.08.31
Közzétéve:  2019. július 30.
Letöltés:    Szerződések 2019.01.01-2019.06.30

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 28.Szerződések 2014.01.01-10.31
2016. szeptember 11.Szerződések 2015.01.01-2015.12.31
2014. november 19.Szerződések 2014.01.01-08.31
2014. szeptember 11.Szerződések 2014.01.01-06.30
2014. szeptember 03.Szerződések 2014.01.01-03.31
2014. szeptember 03.Szerződések 2013.01.01-12.31
2014. szeptember 03.Szerződések 2013.01.01-09.30.
2014. szeptember 03.Szerződések 2013.01.01-06.30.
2014. szeptember 03.Szerződések 2013.01.01-03.31.
2014. szeptember 03.Szerződések 2012.01.01-12.31.
2014. szeptember 03.Szerződések 2012.01.01-09.30
2015. július 31.Szerződések 2014.01.01-2014.12.31
2016. június 08.Szerződések 2015.01.01-2015.06.30
2017. február 27.Szerződések 2016.09.01-10.31
2017. szeptember 08.Szerződések 2016.11.01-12.31
2017. szeptember 08.Szerződések 2017.01.01-04.30
2018. március 12.Szerződések 2017.05.01-06.30
2018. június 14.Szerződések 2017
2018. június 14.Szerződések 2018
2019. október 02.Szerződések 2018.01.01-04.30
2019. október 02.Szerződések 2018.05.01-06-30
2019. október 02.Szerződések 2018.01.01-2018.12.31
Koncessziók

A koncessziókról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készítettemlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2018. január 02.
Letöltés:    Koncessziók 2017 IV negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 23.Koncessziók 2014.10.01.
2016. október 14.Koncessziók 2016.04.01-2016.07.01
2016. május 31.Koncessziók 2015.01.01-2015.03.31
2016. május 31.Koncessziók 2015.
2016. július 26.Koncessziók 2016.01.01-2016.04.01
2017. január 06.Koncessziók 2016.07.01-10.01
2017. április 11.Koncessziók 2016.10.01-2016.12.31
2017. július 04.Koncessziók 2017. 01.01-2017.03.31
2017. október 02.Koncesszió II negyedév
2018. január 02.Koncesszió 2017 III negyedév
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2018. január 02.
Letöltés:    Egyéb kifizetések IV negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 03.Egyéb kifizetések 2014.09.02.
2016. október 14.Egyéb kifizetések 2016.04.01-2016.07.01
2015. január 23.Egyéb kifizetések 2014.10.01.
2015. április 09.Egyéb kifizetések 2015.01.23
2016. május 31.Egyéb kifizetések 2015.01.01-2015.03.31
2016. május 31.Egyéb kifizetések 2015.
2016. július 26.Egyéb kifizetések 2016.01.01-2016.04.01
2017. február 08.Egyéb kifizetések 2016.07.01-2016.10.01
2017. április 11.Egyéb kifizetés 2016.10.01-2016.12.31
2017. július 04.Egyéb kifizetések 2017.01.01-2017.03.31
2017. október 02.Egyéb kifizetések II negyedév
2018. január 02.Egyéb kifizetések III negyedév
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2018. január 02.
Letöltés:    Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés IV negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 03.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés 2014.09.02.
2016. október 14.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejleszétés 2016.04.01-2016.07.01
2015. január 23.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés 2014.10.01.
2015. április 09.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés 2015.01.23.
2016. június 02.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés 2015.01.01-2015.03.31.
2016. június 02.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés 2015.04.01-2015.12.31.
2016. július 26.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés 2016.01.01-2016.04.01.
2017. február 08.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejleszétés 2016.07.01-2016.10.01
2017. április 11.Az Európi Unió támogtásával megvalósult fejesztés 2016.10.01-2016.12.31
2017. július 04.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejleszétés 2017.01.01-2017.03.31
2017. október 02.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejleszétés II negyedév
2018. január 02.Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztés III negyedév
Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Frissítve: 2019. június 21.

Közzétéve:  2019. június 21.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019 módosítás
Közzétéve:  2019. április 02.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. március 18.Közbeszerzési terv 2014
2016. március 24.Közbeszerzési terv 2015
2017. július 04.Közbeszerzési terv 2016
2018. március 22.Közbeszerzési terv 2017
2017. szeptember 05.-osszegezes-balassagyarmat
2017. szeptember 05.-osszegzes-szamitogep-monitor-szunetmentes
2017. szeptember 05.-osszegzes-sharp-toner-nyomtato
2019. április 02.Közbeszerzési terv 2018
2019. június 21.Villamos energia beszerzése (2017)